Ekonomiczna zabudowa, wysoki standard estetyczny

Ekonomiczna zabudowa wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym, możliwość wykonania konstrukcji łukowych, ścian pod dowolnymi kątami, szeroka gama profili, w tym wzmocnionych słupków pozwalających na wykonanie konstrukcji o dużych gabarytach.

 

 
System PBI 40E
System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, nienośne ściany działowe, witryny, boksy. PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być także stosowane jako przegrody zewnętrzne, tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.
System PBI 50N
System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej takich jak: drzwi – w tym drzwi wahadłowe, okna – w tym okna podawcze, nienośne ściany działowe, witryny, boksy. Głębokość profilu 50 mm czyni go jednym z najmocniejszych profili na rynku w tej grupie. System posiada rozwiązania technologiczne przeniesione z wprowadzonego wcześniej, systemu „ciepłego” PI 50N na zawiasach wrębowych. Akcesoria i okucia to wspólna cecha tych systemów. Wprowadzona unifikacji pozwala wykonywać konstrukcje szybko, eliminując przy tym możliwość wystąpienia błędów przy prefabrykacji. Walory estetyczne konstrukcji są podkreślone przez wysoką jakość wykończenia powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowym i anodowanie. Oferowane są wyroby malowane w dowolnych kolorach wg oznaczeń RAL.
 

 

Konstrukcje aluminiowe w systemie zimnym